Hvad er The User Index?

The User Index er et websiteevalueringskoncept som er udviklet med henblik på at optimere din website. Vi kobler dine besøgendes vurdering af dit website sammen med deres faktiske adfærd. Koblingen er enestående i markedet med henblik på at skabe handlingsorienteret indsigt.

Konceptet er udviklet og tilpasset netop din branches specifikke udfordringer, for at kunne give dig en dybere indsigt i dine forskellige målgruppers problemstillinger.

The User Index er udviklet af softwarevirksomheden Interresearch og Advice A/S.

Læs mere om den faglige baggrund for konceptet

Som en del af konceptet får du følgende:

  • Branchespecifikt spørgeskema
  • Innovativ dataindsamlingsmetode
  • Benchmarks i forhold til din branche
  • Rapport med dine målgruppers vurdering og faktiske adfærdsmønstre
  • Adgang til vores årlige ERFA dag – UX dagen.

Du kan læse mere om, hvad du får, hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet, øverst til højre, på siden.