Brancher

The User Index er ikke bare et generelt produkt, men er tilpasset hvert enkelt branche i Danmark. Dermed tilbyder vi dig en række benchmarks, der er udviklet på baggrund af mange års erfaring med brugeranalyser og tests indenfor den pågældende branche.

Netop fordi vores benchmarkdesign er skræddersyet til den enkelte branche, så dækker vi ikke alle brancher. Vi arbejder dog løbende på at tilføje flere brancher, så hvis du gerne vil vide, hvorvidt din branche snart bliver tilføjet, så er du altid velkommen til at kontakte os.

På nuværende tidspunkt er følgende brancher fuldt inkluderet i The User Index:

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide, om dit website kan inkluderes i en af de ovenstående brancher.Attraktioner

De fleste attraktioner består stadig i, at man faktisk tager et sted hen, hvad enten det er på stadion, zoologisk have, i biografen eller på museum. Men de fleste kunder forventer efterhånden, at man, når man besøger disse attraktioner, kan finde sin smartphone frem og finde en masse informationer om det sted man er, de steder man kan gå hen, og de ting man ser. Derfor er det vigtigt, at man som udbyder af attraktioner:
 • Konstant er opmærksomme på kundernes forventninger.
 • Altid giver kunderne de informationer, de behøver – hvad enten det er for at skabe loyalitet eller mersalg.
 • Konstant optimerer brugervenligheden for kunderne – når man oplever en attraktion, så har man ikke tid til at stå og rode med en besværlig hjemmeside eller en dårlig app.
Attraktionernes branchespørgsmål er rettet mod at besvare disse udfordringer.


Energi

Energibranchen er i stærk udvikling. På den ene side så ændres markedsvilkårene for at drive energivirksomhed, og på den anden side så ændres de produkter, som kunderne interesserer sig for og har behov for, lige så ofte. Energibranchen er derfor under pres for at udvikle en klar strategi for de digitale løsninger, bl.a. ved at:
 • Møde kunderne med digitale løsninger, der hvor kunderne er.
 • Overbevise kunderne om, at telefonen ikke altid er den hurtigste løsning.
 • Øge brugernes anvendelse og viden om produkter .
Energibranchens spørgsmål er rettet mod at besvare disse udfordringer.


Forsikring

Forsikringsbranchen har for lang tid siden taget de digitale værktøjer til sig. For mange er det samtidig blevet en del af udfordringen – gamle databaser, automatiseret kundeservice og mange forskellige værktøjer kan være en stor udfordring at integrere i en samlet digital platform. På den ene side forventer kunderne, at de kan tage telefonen og forhandle sig frem til en god løsning, mens de på den anden side forventer, at de, når de ikke gider telefonen, kan ordne det hele med et par simple kliks på hjemmesiden. Mindst af alt vil kunderne bruge tid på at læse juridiske dokumenter igennem – de skal bare have svar på et simpelt spørgsmål – helst så hurtigt som muligt og med høj troværdighed. Kort sagt består forsikringsbranchens udfordringer i:
 • Nedsætte antallet af telefoniske henvendelser ved at øge brugervenligheden af fx skadesanmeldelser.
 • Give kunderne simple og troværdige svar på spørgsmål om forsikring på de digitale platforme.
 • Skabe overblik over forsikringselementer. En af de største udfordringer for branchen er, at kunderne ikke forstår de forskellige produkter, hvilket på længere sigt skaber en priskrig, der udhuler indholdet og værdien af de forskellige forsikringsprodukter.
Forsikringsbranchens spørgsmål er rettet mod at besvare disse udfordringer.


Kommuner

I de kommende år står kommunerne overfor mange opgaver i forhold til digitalisering. En af dem er at få alle borgere til at kunne anvende og forstå de digitale løsninger, kommunerne stiller til rådighed. Derfor er det vigtigt, at kommunerne:
 • Har et indblik i, om de digitale løsninger er brugervenlige og kan anvendes af alle borgere.
 • Giver borgerne mulighed for at give feedback, hvis de ikke kan finde ud af at anvende eller ikke føler sig trygge ved kommunernes digitale tilbud.
 • Konstant tilpasser sproget og kommunikationen til borgernes hverdag og problemer .
 • Anvender webben som kanal til at gøre flere borgere og tilflyttere opmærksom på de tilbud, som kommunerne tilbyder.
Kommunernes branchespørgsmål er rettet mod at besvare disse udfordringer.


Medicinal

Medicinalbranchen har mange forskellige udfordringer i den digitale kommunikation. Medicinalbranchen retter sig mod et globalt marked, hvor man ønsker at servicere kunderne på mange forskellige sprog. Udover udfordringen med mange forskellige decentrale hjemmesider, så står man også overfor en lovgivningsmæssig udfordring i og med at lovgivningen ofte har konsekvenser for, hvad man må vise og skrive på hjemmesiden. Samtidig har kunderne brug for mere og mere viden om de produkter, der sælges. I særdeleshed står medicinalbranchen derfor overfor følgende udfordringer:
 • Udbygget information om produkter og brug af disse.
 • Samspillet mellem medicinalprodukterne og det omgivende marked (fx andre produkter og sites).
 • Tilpasning af information til et marked der bliver mere og mere åbent og af samme grund mere uoverskueligt for kunderne.
Medicinalbranchens spørgsmål er rettet mod at besvare disse udfordringer.


Mikroelektronik

Mikroelektronikbranchen er i høj grad kommet ud på et globalt marked, hvor kunderne ikke længere nøjes med at gå ind i en specialforretning og spørge professionelle til råds. I stedet søger kunderne selv informationer om produkterne på nettet. Især står mikroelektronikbranchen over:
 • Give kunderne de informationer, der gør, at de foretrækker dit produkt – uanset om de køber det online, i en fysisk butik eller gennem professionelle fagfolk.
 • Finde en måde at strukturere informationer på hjemmesiden, der tager højde for, at produkterne både skal præsenteres visuelt og enkelt, samt at det samtidig skal være muligt for kunderne at finde dybdegående tekniske informationer – der er skrevet, så de kan forstås og anvendes .
Mikroelektronikbranchens spørgsmål er rettet mod at besvare disse udfordringer.


Pension

Mange kunder opfatter pensionsprodukter som kedelige og noget der bare skal overstås. Samtidig bliver produkterne ofte mere fleksible og kræver større valg og opmærksomhed fra kundernes side, hvis de vil have det optimale ud af disse produkter. Dette skaber nødvendig en række udfordringer, heriblandt:
 • Hvordan formidles komplekse økonomiske modeller og risici på en simpel måde kunderne forstår – alt efter deres egen forståelse, fokus og tid?
 • Hvordan skabes en øget interesse for de produkter, kunderne tilbydes, og hvordan sikrer man, at kunderne vedligeholder denne interesse i takt med produkternes udvikling og sammensætning?
Pensionbranchens spørgsmål er rettet mod at besvare disse udfordringer.


Undervisning

Undervisningsbranchen står overfor at skulle tiltrække nye studerende, samtidig med at eksisterende studerende forventer at finde et overblik over alt fra undervisning og digitale værktøjer til praktiske informationer og detaljerede kontaktoplysninger på hjemmesiderne. Især bør undervisningsbranchen derfor forholde sig til følgende udfordringer:
 • Hvordan skabes overblik for både de potentielle studerende / elever samt for eksisterende studerende, der blot vil finde svar på helt konkrete spørgsmål?
 • Hvordan finder man en balance mellem hjemmesiden som et praktisk redskab og så den udfordring, at hjemmesiden samtidig skal indbyde til liv og debat i undervisningssammenhæng?
 • Hvordan lader man de decentrale enheder / personer bestemme selv samtidig med at forsiden skal være en fælles indgang for alle – til alt?
Undervisningsbranchens spørgsmål er rettet mod at besvare disse udfordringer.


Foreninger

Foreningsbranchen står overfor en konstant kamp om nye medlemmer – samtidig med at eksisterende medlemmer forventer at kunne svar på alle spørgsmål hurtigt og nemt. Kort sagt, så giver det især følgende udfordringer i foreningsbranchen:
 • Hvordan udvikles og optimeres de digitale løsninger uden at de bliver uoverskuelige for eksisterende brugere – inklusive medlemmer som ikke har tid eller mulighed til at sætte sig særlig godt ind i disse løsninger?
 • Hvordan kommunikerer man præcis de relevante informationer til hvert enkelt medlem?
 • Hvilke parametre er de afgørende, når nye medlemmer lander på hjemmesiden?
Foreningsbranchens spørgsmål er rettet mod at besvare disse udfordringer.